Thi công Văn phòng Masterise 

Thiết Kế Và Thi Công Hoàn Thiện, Nội Thất, Mep, PCCC

Quy Mô: 1280m2