PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH 

 

KHÔNG GIAN CAFE

KHÔNG GIAN CAFE CHÍNH

 

KHU VỰC NAIL

 

KHU VỰC BẾP